Firma DISCO WTMH Spółka Akcyjna realizuje projekt pt. "VR Treadmill: wielokierunkowa bieżnia z systemem kontroli ruchu zapewniająca immersję w grach z wirtualną rzeczywistością", który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Przedmiotem projektu jest opracowanie VR Treadmill 2.0 - systemu wykrywania ruchu zapewniającego pełną immersję w grach z wirtualną rzeczywistością. Rezultatem prac będzie nowy produkt - peryferium dla gier z wirtualną rzeczywistością. Realizacja przedstawionych założeń wymaga przeprowadzenia prac B+R prowadzących do udoskonalenia komponentów mechanicznych i programistycznych systemu.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R” GAMEINN
Numer umowy o dofinansowanie: POIR.01.02.00-00-0179/17-00
Wartość całkowita projektu: 4 665 131,26 PLN
Wartość kosztów kwalifikowalnych: 4 665 131,26 PLN
Wartość dofinansowania: 3 609 196,44 PLN